Bản quyền & Sở hữu

Longfume Store cam kết và xác nhận tất cả thông tin về hàng hoá được đăng tải đều là chính xác và đã được chứng thực.

Mọi hành vi sao chép hoặc gây thiệt hại đến Longfume Store đều được Pháp luật Việt Nam bảo hộ và xử lý.

Chia sẻ: