Chính sách đổi trả

Longfume Store thực hiện đổi trả nước hoa trong những trường hợp sau:

  • Phát hiện lỗi sản phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng nước hoa.
  • Phát hiện hàng không chuẩn.

Longfume Store không giải quyết đổi trả trong những trường hợp:

  • Khách hàng blind-buy (chọn mua đại) về thử mùi không ưng ý và mong muốn đổi trả lại -> Khôn như chị quê em đầy..
  • Khách hàng cố ý gây hư hỏng hàng hoá để được đổi trả -> Mỗi chai nước hoa bán ra đều được lưu trữ thông tin và hình ảnh rõ ràng sẵn sàng đối chiếu bất cứ lúc nào.

Chia sẻ: